Rouw & Verlieservaringen - Herman de Mönnink

Vanuit verschillende visies
een kijk op rouw en rouwverwerking

Herman de Mönnink
(De visie die mij het meest aanspreekt)


Zijn definitie van Verlies:
Het kwijt raken van een of meer veelbetekende elementen uit je bestaan en daarmee het kwijtraken van het houvast dat je eraan ontleende.

Twee soorten verliezen die je in leven meemaakt volgens Herman de Mönnink:

Overgangsverliezen
Overgangsverliezen horen bij de levenscyclus. Door de overgangsfases in het leven geef je, je bekende rol/positie op en ontwikkel je nieuwe rollen/posities. 

Elke levensfase is uniek met eigen kenmerken maar er zijn ook overeenkomsten. 

Tijdens de bestaande levensstructuur moet je keuzes maken, doelen en waarden behalen. Bij de overgangsfase wordt de levensstructuur afgerond en mogelijk een nieuwe structuur geschapen. 

Incidentele verliezen
Incidentele verliezen kunnen je levenscyclus dramatisch veranderen. Het zijn verliezen die op zichzelf staan bijvoorbeeld overlijden, amputatie, vluchten uit je eigen land etc. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen doordat ze onvoorspelbaar/onverwacht gebeuren. Door zo’n onverwacht verlies ga je over van het ene levensstramien/levensstroom naar het andere. 

Verliezen in soorten en maten

Permanent & tijdelijk
Verlies is meestal permanent. Chronisch ziek is een permanent verlies met een tijdelijk karakter. Een tijdelijk verlies is als je iets kwijt raakt en het weer terug vind. Verliezen op symbolisch niveau zijn herstelbaar, dus ook tijdelijk.

Tastbaar & onzichtbaar
Bij tastbaarheid gaat het vooral om de waarneming. Tastbaar is bijvoorbeeld een amputatie, kaal worden. Onzichtbaar is bijvoorbeeld het verliezen van een ideaal, doelen, miskraam.

Primair & secundair
Primair en secundair verlies is een soort domino effect. Bijvoorbeeld een lichamelijke handicap is een primair verlies, maar door de lichamelijke handicap kan het zijn dat je, je werk verliest, persoonlijk contact etc. dat zijn secundaire verliezen. 

Partieel & meervoudig
Partieel verlies is een verlies op een bepaald gebied. We spreken van een meervoudig verlies als het verlies meerder gebieden raakt/verliezen veroorzaakt. Bijvoorbeeld een natuurramp omdat in een keer veel slachtoffers gemaakt worden, huizen verwoest worden en dierbare objecten vernietigd zijn. 

Oud, nieuw & toekomstig
Verliezen zijn ook in te delen op tijd. Gaat het bijvoorbeeld om een oud verlies uit het verleden, een verlies van een oudere generatie dat is overgedragen of een verlies dat actueel is. Als het gaat om verliezen in de toekomst moet je denken aan een aangekondigd ontslag, een ernstige operatie of ongeneeslijke ziekte. Iedereen heeft sowieso een toekomstig verlies. Zijn/haar eigen dood. Daar kan niemand onderuit komen.

Geanticipeerd & schokkend
Als je, je van te voren kunt instellen op een verlies spreken we van een geanticipeerd verlies. Je kunt bewust van te voren afscheid nemen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, aangekondigde sterfte. Een schokkend verlies is onverwacht en schokkend. Hierdoor wordt afscheid nemen een stuk moeilijker. Bijvoorbeeld een ongeluk, (zelf)moord.

Reactief & participerend
Een reactief verlies is een verlies waar je zelf niet bij aanwezig bent geweest of zelf niets over te zeggen hebt je wordt hier later mee geconfronteerd. Bijvoorbeeld een ongeluk waarbij iemand is gestorven. Een participerend verlies is als je wel betrokken bent. Zoals bij een echtscheiding. Als je de initiatiefnemer bent spreek je van een participerend verlies. Bij de partner die het overkomt spreek je dan weer van een reactief verlies.

<< Terug

Citaat

"Een kind opvoeden is geen emmer vullen maar een vuur ontsteken"

Rudolf Steiner

Boek

BoekDavidDewulf‘Mindfulness’
Een pad van vrijheid
Auteur: David Dewulf
>> Meer informatie